Thi công gỗ mây tại căn hộ Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng mục thiết kế thi công gỗ mây tại căn hộ Thanh Xuân, Hà Nội