Thiết kế thi công nội thất nhà phố tại Tây Hồ – Hà Nội

Hạng mục thiết kế thi công nhà phố tại Tây Hồ – Hà Nội

Chủ đầu tư : Chú Phúc

Năm thì công : Tháng 10-2022